About

      ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในที่นี้…..นักกิจกรรม นักนันทนาการ

นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพ นักฟิตเนส

นักบริหาร นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์  นักศึกษา นักกฎหมาย

 นักรัก นักเรียน นักเลง นักต่อนัก  ไม่ว่าคุณจะนักอะไรก็ตาม

เราสามารถคุยกับคุณได้ทุกนักต่อนัก  ติดตามเราได้ที่  

 

Facebook : tivaporn1@facebook.com 

twitter : http://twitter.com/Eve_Tivaporn 

หรือติดต่อ E-Mail : ultra_tact@hotmail.com