ความฉลาดทางอารมณ์ E.Q.

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกกันว่า อีคิว (EQ) มาจากคำเต็มว่า Emotional Quotient มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ เชาว์อารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ในการมีสติรู้ตนเอง รับรู้ และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น มีความมุ่งมั่นอดทนคอย เพื่อไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถจัดการกับความขัดแย้งทางอารมณ์ของตนเองได้

อีคิว (EQ) อาจไม่ใช่เรื่องใหม่นัก แต่เพิ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เหตุผลที่สำคัญอาจเป็นเพราะว่า ไอคิว (IQ) หรือระดับสติปัญญาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบคำถามในเรื่องการทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตได้

คุณมองปัญหาด้วยปัญญาหรืออารมณ์ ลองดูในภาพข้างล่างดู (อาจจะพบตัวเองไม่ดีในบางเหตุการณ์และดีในบางเหตุการณ์ จริงไหม!!! )

ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็สามารถเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้เหมือนกัน

      

ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถควบคุม EQ ของตนเองได้ เราก็สามารถอยู่ได้ในทุกที ทุกสถานการณ์ จะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขจากภายใน และยังช่วยให้คนรอบข้างมีความสุขอีกด้วย  ต้องเริ่มต้นที่เราก่อนเสมอ