ข้อคิดนักกิจกรรม

ผู้ประพันธ์ พระมหาฤษี และ พระมหาเฉลียว

                    วัดชลประทานรังสฤษดิ์

 

ข้อคิด : คนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรักกัน “ความดี”ของแต่ละคนไม่ต่างกัน

           แต่”หน้าที่” ต่างหากที่ต่างกัน หวังว่าทุคนคงไม่เป็นอย่าง ตากับตีน นะค่ะ 

           เพราะความทะนงตน ถือดี จึงนำไปสู่ความหายนะได้